Uitdagingen en risico's binnen waterschappen

Een interview met security specialisten van Security Adviesgroep

Waterschappen spelen een essentiële rol in het beheren en beschermen van ons waterrijke land. Hoewel ze cruciaal zijn voor het beschermen tegen overstromingen, de controle op de juiste waterstanden en zuivering van afval (riool) water worden ze geconfronteerd met verschillende uitdagingen en risico's die hun missie kunnen beïnvloeden. Om deze risico's aan te pakken en effectief te blijven functioneren, moeten waterschappen blijven innoveren, investeren in infrastructuur, samenwerken met belanghebbenden en langetermijnstrategieën ontwikkelen die rekening houden met de steeds veranderende omgeving en technologische ontwikkelingen. Security Adviesgroep is bij verschillende waterschappen in Nederland actief als beveiligingsexpert.

Werkzaamheden voor waterschappen


Sinds 2020 ondersteunt Security Adviesgroep diverse wetenschapsbedrijven in de gehele breedte met advies en plannen voor diverse beveiligingsvraagstukken. Deze werkzaamheden bestaan uit o.a. het in kaart brengen van risico’s, het opstellen van beleid en beveiligingsconcepten, project- en budgetramingen en het opstellen van multidisciplinaire projectplannen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen. “De grootste risico’s bij waterschappen liggen bij de (moedwillige) verstoring van hun primaire processen. Verstoring bij waterzuiveringsinstallaties van het afvalwater kan leiden tot aanzienlijke milieu- en imagoschade vanwege ongewenste lozing van dit vervuilde water in rivieren. Daarnaast kan stagnatie bij het wegpompen van afvalwater van bedrijven en woonwijken voor overlast en hygiëne problemen zorgen.“  

Hoe kijkt het waterschap daar zelf tegenaan?


Het waterschap kent de risico’s en handelt hier ook naar. “De waterzuiveringen en geautomatiseerde besturing van de zuiveringsprocessen zijn hierop ingericht. Het component moedwillige verstoring, zowel op het gebied van cyberweerbaarheid en fysieke beveiliging heeft extra aandacht nodig. Hier is de overheid zich ook bewust van en heeft voor kritieke entiteiten, waaronder waterzuiveringsbedrijven, een nieuwe richtlijn voorgesteld die naar verwachting tegen het einde van 2024 officieel van kracht wordt: De Critical Entities Resilience Directive (CER-richtlijn).”

Deze nieuwe EU-richtlijn moet nog worden omgezet naar nationale wet- en regelgeving en gaat op het gebied van risico’s verder dan alleen moedwillige verstoring. Zo dienen ook risico’s zoals menselijke fouten en natuurrampen onderdeel te zijn van de risicoanalyse.  Welke consequenties de nieuwe richtlijn heeft op het vereiste beveiligingsniveau van kritieke entiteiten is op dit moment nog niet bekend. “Het karakter van de nieuwe richtlijn laat wel zien dat beveiliging en bescherming van kritieke entiteiten als noodzakelijk wordt geacht en zal worden geplaatst onder toezicht van de overheid.”

Wat zijn de grootste uitdagingen voor waterschappen?


Wanneer gekeken wordt naar de grootste uitdagingen van het zuiveringsproces van waterschappen is de verontreiniging van het milieu de grootste factor. “Er komen vandaag de dag steeds meer nieuwe stoffen (zoals medicijnen) in het afvalwater terecht die het noodzakelijk maken om nieuwe zuiveringstechnieken te ontwikkelen. De kwaliteitsnormen die gesteld worden aan het gezuiverde afvalwater wat terug vloeit naar de rivieren en meren worden steeds hoger. Dit brengt zowel uitdagingen mee op de zuiveringskwaliteit als op de innovatie van de ontwikkeling van nieuwe zuiveringstechnieken.”

Daarnaast zijn uitdagingen op gebied van beveiliging ook aan de orde van de dag. “Het in kaart brengen van risico’s, het opstellen van beleid en het nemen van effectieve beveiligingsmaatregelen zijn doorlopende processen die de grootste risico’s uit de risicoanalyse moeten reduceren. Hiernaast speelt ook de vervanging van verouderde beveiligingssystemen een rol.”

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Onze security specialisten kunnen u meer vertellen over dergelijke projecten onder het genot van een kop koffie. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op!

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwtjes?

Periodieke nieuwsbrief

Security Adviesgroep houdt je graag aangesloten op ontwikkelingen rond (fysieke) beveiliging en veiligheid. Ontvang een update met nieuws en ontwikkelingen van de afgelopen periode middels onze periodieke nieuwsbrief.

Meld je hier aan!

Security Adviesgroep BV

Hoofdkantoor:
Marconistraat 2
3281 NB Numansdorp

Vestiging:
Edvard Munchweg 61
1328 MK Almere

+31 (0)888 - 444 000
info@securityadviesgroep.nl

KvK: 58876987

Postadres:
Postbus 7335
3280 AC Numansdorp