• Home
  • Diensten en Services

Diensten en Services

Ontwikkeling visie en beleid


Graag ondersteunen wij u met het (verder) ontwikkelen van de visie op beveiliging en veiligheid en het daaraan gerelateerde beleid. Hiervoor kunt u gebruik maken van de ruime ervaring van onze consultants die in staat zijn om op een gestructureerde wijze u hierbij van dienst te zijn.

Meer weten?

Risico inventarisatie


Wij beoordelen in een grondige risico inventarisatie en analyse alle bedrijfsprocessen punctueel.
Om de eventuele risicoscenario's te bepalen combineren we deze met dreigingen en omgevingsfactoren. We beantwoorden vragen als:
Hoe groot is de kans dat iets zich voordoet?
Welke schade is dan mogelijk?
Welk scenario is dan relevant?
Wat zijn doeltreffende maatregelen?
Onze werkwijze is er op gericht om optimale oplossingen te bieden, geen maximale. Investeringen en mogelijke schades moeten in de juiste verhouding tot elkaar staan. We kijken dan niet alleen naar directe schade, maar ook naar indirecte negatieve gevolgen voor de bedrijfsvoering. U ontvangt van ons een goed opgebouwd plan met keuzemogelijkheden, inclusief tijdsplanning, prioriteiten en begroting.

Security by design


Door vanaf de "tekentafel" security een onderdeel te laten zijn van het ontwerp is het mogelijk om efficienter en slagvaardiger te beveiligen. Wij kunnen u hierbij maximaal ontzorgen door alle kennis en ervaring voor uw project in te zetten om tot slimme security concepten te komen die werken en werkbaar zijn!

Neem vrijblijvend contact op

Aanbestedingen


Wanneer het een (Europese) aanbesteding betreft kunnen wij u, in samenspraak met uw afdeling inkoop en contractmanagement, assisteren op onze kennisgebieden. Binnen de aanvraag worden de minimum eisen, de selectiecriteria en de beoordelingseisen vooraf bepaald, waardoor een transparante procedure ontstaat. Op basis hiervan hebben aanbieders inzicht in de beoordeling van de offertes en kan men zich richten op de specifieke wensen en eisen van de aanvrager.

Implementatie van maatregelen


Securtity Adviesgroep beschikt over de kennis, ervaring en middelen om de uitvoering, implementatie en oplevering van uw project volgens specificatie, op tijd en binnen budget te laten verlopen.
 
Bij ons is de uitvoering in handen van één eindverantwoordelijke. De projectleider of projectmanager coördineert de verschillende disciplines in het team en bewaakt de samenhang en voortgang van de uitvoering. In nauw overleg met de opdrachtgever zorgt hij of zij voor de beschrijving van procedures en de implementatie van elektronische en bouwkundige voorzieningen. Vooraf worden de uitgangspunten gedefinieerd die gebruikt worden als ijkpunt gedurende de uitvoering van het project. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de frequentie en de vorm van de rapportages.

Het project is volgens ons pas afgerond als elk onderdeel uit het beveiligingsplan is gerealiseerd, op tijd en operationeel. Uw medewerkers worden geïnstrueerd over de nieuwe maatregelen. Security Adviesgroep levert in samenspraak met de toeleveranciers en u het pallet van maatregelen binnen uw organisatie werkend op.

Audit en inspectie


Security audits maken deel uit van de beheerscyclus. Security Adviesgroep controleert, evalueert en auditeert op uw verzoek de procedures en de genomen organisatorische en technische maatregelen. Tevens controleren wij samen met u of de oorspronkelijke uitgangspunten nog gelden. De heldere rapportages en managementinformatie die wij verzorgen, houden iedereen alert. Deze initiële inspecties omvatten een beoordeling van:
Organisatorische maatregelen
Bouwkundige maatregelen
Elektronische maatregelen
Informatiebeveiliging

Mystery visit


Mysteryguest visits worden door onze klanten voor vele doeleinden gebruikt. Praktijk voorbeelden zijn;

Toetsing van “hospitality” aspecten
Toetsing van in overleg vastgestelde procedures
Toetsing van werkprocessen
Toetsing van awareness aspecten in de uitvoering van diensten
Toetsing van “black holes” in de beveiliging
Penetratie testen op terreinen, gebouwen en/of “high secure” areas

Al meer dan 20 jaar beoordelen we voor meerdere opdrachtgevers periodiek de kwaliteit van de dienstverlening. Door onze werkwijze, objectieve wijze van meten en evaluatie van uitkomsten is de kwaliteit van de uitvoering herkenbaar verbeterd. Bovendien is de betrokkenheid van de leverancier en haar medewerkers sterk verhoogd.

Ik wil meer weten

Security Adviesgroep

Hoofdkantoor:
Marconistraat 2
3281 NB Numansdorp

Vestiging:
Edvard Munchweg 61
1328 MK Almere
 
Postbus 7335
3280 AC Numansdorp
Nederland
 
info@securityadviesgroep.nl
+31 (0)888 444 000

Ons aanbod

Bent u ook benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn om uw security te verbeteren?
Maak vrijblijvend kennis met onze gemotiveerde mensen en bespreek wat de Security Adviesgroep voor u kan betekenen.

Neem contact op!

Security Adviesgroep