Ontwikkelingen beveiligingssector Q2 2022

Het kan je nauwelijks zijn ontgaan dat het piept en kraakt in de beveiligingssector, zoals het breder piept en kraakt in onze economie en samenleving. Als Security Adviesgroep houden we je graag aangesloten op ontwikkelingen in de beveiligingssector en (mogelijke) impact daarvan op jouw organisatie. Bijvoorbeeld als het gaat over het toenemende tekort aan gekwalificeerde beveiligers en ontwikkelingen in hun arbeidsvoorwaarden.

Branchescan 2021: grote zorgen om capaciteit beveiligingsbranche
Onlangs presenteerde de Nederlandse Veiligheidsbranche haar jaarlijkse branchescan over 2021. Na zware klappen herstelde de omzet onder leden van de branchevereniging marginaal, maar zit deze nog op het niveau van jaren geleden. Het aantal werkzame personen daalde (met 3,7%) naar minder dan 25.000 arbeidsplaatsen. Het is nog maar de vraag of uitgestroomde professionals terugkeren na het opheffen van de coronamaatregelen Lees meer > op de website van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Loonsverhoging conform cao Particuliere Beveiliging
In 2018 is de cao Particuliere Beveiliging afgesloten voor een periode van vijf jaar, een cao die daarna algemeen verbindend is verklaart voor de hele beveiligingssector. Volgens deze cao hebben beveiligers per 1 januari 2023, naast hun jaarlijkse periodieke verhoging, recht op een loonsverhoging van minimaal 2,5%. Deze loonsverhoging is gekoppeld aan de Consumenten Prijs Index (CPI) en valt naar verwachting hoger uit. Het Centraal planbureau en ander economen gaan uit van aanhoudend hoge inflatie, waarmee een loonsverhoging van 7% tot 9% voor beveiligers realistisch wordt.

Arbeidsduurverkorting beveiligers
Naast benoemde loonsverhoging gaat de cao Particuliere Beveiliging uit van arbeidsduurverkorting. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de arbeidsduur verkort van 152 naar 144 uur per periode van vier weken. In de praktijk komt dit neer op ongeveer 5,6% extra loonsverhoging.

Loonsverhoging tot wel 15% zet marges onder druk
Het commerciële tarief van een particuliere beveiligingsorganisatie bestaat gemiddeld voor ongeveer 80% uit loonkosten. Een loonsverhoging tot opgeteld wel 15% zet de marge van particuliere beveiligingsorganisaties flink onder druk. Andere kostenstijgingen zijn dan nog buiten beschouwing gelaten.

Risico op kannibalisme door bonusconstructie
Daar komt bij dat publieke en private opdrachtgevers een bonusconstructie overwegen om hun continuïteit te waarborgen. Denk hier aan de bonus van € 5,25 + € 1,40 per uur die beveiligers op Schiphol (tijdelijk) ontvangen als respectievelijk zomer- en aanvullende Schipholtoeslag. Ook organiseert Schiphol een banenmarkt om instroom van medewerkers op de luchthaven te bevorderen. Dergelijke initiatieven doen zich voelen bij andere opdrachten, waar capaciteit verder onder druk komt te staan.

Vernieuwende beveiligingsconcepten steeds meer noodzakelijk
Door een combinatie van stijgende loonkosten, technologische ontwikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt ziet Security Adviesgroep een ontwikkeling naar meer ‘Beveiliging op Afstand’ (Security as-a Service). Vernieuwende beveiligingsconcepten met ‘techniek als het kan’ en ‘mens als het moet’ worden steeds meer noodzakelijk. Hierover zijn we in overleg met diverse opdrachtgevers, ervaringen delen we uiteraard graag.

Tot slot
In de 2e helft van het jaar wordt duidelijk hoe het tekort aan gekwalificeerde beveiligers en hun arbeidsvoorwaarden zich ontwikkelen. Zoals benoemd houden we je daar graag op aangesloten.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Op de hoogte blijven van onze nieuwtjes?

Periodieke nieuwsbrief

Security Adviesgroep houdt je graag aangesloten op ontwikkelingen rond (fysieke) beveiliging en veiligheid. Ontvang een update met nieuws en ontwikkelingen van de afgelopen periode middels onze periodieke nieuwsbrief.

Meld je hier aan!

Security Adviesgroep BV

Hoofdkantoor:
Marconistraat 2
3281 NB Numansdorp

Vestiging:
Edvard Munchweg 61
1328 MK Almere

+31 (0)888 - 444 000
info@securityadviesgroep.nl

KvK: 58876987

Postadres:
Postbus 7335
3280 AC Numansdorp