Security audit & nulmeting

Security audits maken deel uit van de beheer cyclus. Security Adviesgroep controleert, evalueert en auditeert op uw verzoek de procedures en de genomen beveiligingsmaatregelen. De audit start altijd met de uitvoer van een nulmeting. Een nulmeting is een analyse van uw locatie(s), pand(en) en/of terrein(en) om vast te stellen wat het huidige niveau van uw beveiligingsmaatregelen zijn. Deze analyse bestaat uit een schouw en een aantal vooraf geplande interviews binnen uw organisatie welke verwerkt worden in een op maat gemaakt adviesrapport.

Een aantal punten die in de nulmeting worden aangestipt zijn bijvoorbeeld de bouwkundige beveiliging van het pand (o.a. hang- en sluitwerk), een inventarisatie van de huidige elektronische maatregelen en hoe het huidige toegangsbeheer tot de locatie is geregeld. Voor al deze onderwerpen wordt ook een advies beschreven waaruit zowel langdurige maatregelen en quick wins (maatregelen die op korte termijn al effect hebben) gehaald kunnen worden. Tevens controleren wij samen met u of de oorspronkelijke uitgangspunten nog gelden. De heldere rapportages en managementinformatie die wij verzorgen, houden iedereen alert. Deze initiële inspecties omvatten een beoordeling van:

Organisatorische maatregelen
Bouwkundige maatregelen
Elektronische maatregelen
Safety maatregelen
CPTED maatregelen

In het kort geeft een security audit antwoord op de volgende vraagstukken:
Waar staan we op dit moment als bedrijf op gebied van veiligheidsmaatregelen? Is dit voldoende,
middelmatig of is er veel werk aan de winkel?
Voldoen de uitkomsten aan wet- en regelgeving, eventuele klantcontracten of afspraken met of
verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders?
Wat zijn de knelpunten binnen de processen? Zijn ze werkbaar, verenigbaar met operationele
werkzaamheden? Wordt men op afwijkingen aangesproken?
Wat moet op individuele afdelingen of binnen individuele processen aangepast worden om tot een hoger
beveiligingsniveau te komen?

Verschillende invalshoeken
Voor de nulmeting kijken onze security experts door een aantal verschillende brillen. Zo wordt De Haagse Methodiek (DHM) toegepast voor de structuur van de rapportage. DHM is een risicogerichte aanpak die zowel kijkt naar de mogelijke risico’s van een locatie en de maatregelen die hierop getroffen kunnen worden.
Daarnaast komt ook CPTED (veilig ontwerp en beheer) aan bod. Veilig Ontwerp en Beheer kijkt naar beveiligingsmaatregelen die bij de (ver)bouw van een locatie toegepast kunnen worden om op architectonisch gebied de beveiliging al in te richten.
Als laatste houden onze Security experts ook rekening met de bouwkundige- en elektronische principes van Borg.

Aanvullende diensten
Als aanvulling op de nulmeting biedt Security Adviesgroep ook een aantal verdiepingsslagen aan. Zo kunnen wij de nulmeting uitbreiden met:

Zonering van plattegronden: Het intekenen van publieke, beveiligde en vitale gebieden op bestaande plattegronden van uw locatie. Hierbij kan aanvullend advies worden gegeven over de mogelijke toepassing van toegangscontrole of sloten op bepaalde ruimtes of zones.
Een risicoprofiel (RIPRO): Een weergave van de (grootste) risico’s die van toepassing zijn op uw locatie inzake de borging van de bedrijfscontinuïteit. Een risicoprofiel kan zowel aanvullend op de zonering van uw locatie worden gegeven als losstaand.
Incidetar (INCIdent, DETectie, AlarmeRing): Een tijdspadanalyse die aantoont hoe lang het duurt voor een crimineel bij een bepaalde vitale ruimte is, bijvoorbeeld bij inbraak. Door voor de belangrijkste incidenten een reëel scenario met tijdspadanalyse te maken, kunnen de juiste, voor het scenario specifieke, maatregelen bepaald worden. Een Incidetar kan zowel aanvullend op de RIPRO worden gegeven als losstaand.
Budgetraming: van de beoogde beveiligingsmaatregelen.

Hebben wij uw interesse gewekt? Wij vertellen u graag meer over onze diensten onder het genot van een kop koffie. Neem vrijblijvend contact op!

Periodieke nieuwsbrief

Security Adviesgroep houdt je graag aangesloten op ontwikkelingen rond (fysieke) beveiliging en veiligheid. Ontvang een update met nieuws en ontwikkelingen van de afgelopen periode middels onze periodieke nieuwsbrief.

Meld je hier aan!

Security Adviesgroep BV

Hoofdkantoor:
Marconistraat 2
3281 NB Numansdorp

Vestiging:
Edvard Munchweg 61
1328 MK Almere

+31 (0)888 - 444 000
info@securityadviesgroep.nl

KvK: 58876987

Postadres:
Postbus 7335
3280 AC Numansdorp